Vems fel är det? Tips på hur vi kan läka våra sår

När vi blir fullkomligt hela i oss själva betyder det även att vi inte längre kan döma en annan människa. Ingen av oss har hela sanningen och ingen av oss vet den egentliga orsaken till att en eller flera personer gör vad de gör. Att det fungerar så, det vet vi när vi är hela i oss själva, vi vet även att vi med stor sannolikhet själva har gjort samma sak och värre i andra existenser. Det finns inget att döma. Vi kan i stället välja vad vi lägger vår energi på för att förstärka det vi vill ha mer av. Fortsätt läsa